VERZEKERINGen

 

annulERINGS- & bijstandsverzekering

Het belang van een degelijke reisverzekering wordt vaak over het hoofd gezien. NORTH & AWAY biedt haar klanten in samenwerking met Mapfre / De Europese de mogelijkheid om een aantal optionele reisverzekeringen af te sluiten voor haar reizen. Wij opteerden voor deze maatschappij omdat zij uitsluitend gespecialiseerd is in de reisbranche en volgens ons de beste service biedt.

Volgende formules worden standaard voorgesteld bij boeking van al onze reizen:

 • Annulering en vakantieonderbreking Prestige
 • Bijstandsverzekering Assistance Plus Europa
 • Full Option Prestige = gecombineerde annulerings- en bijstandsverzekering

 

Prijzen

 Annulering en vakantieonderbreking  5% van de reissom (min. € 25 per polis)
 > Aanvulling op bestaande annuleringsverzekering  3.5% van de reissom (min. € 25 per polis)

 > Tarief voor de zeereizen met Hurtigruten

 3.0% van de reissom (min. € 25 per polis)

 Bijstandsverzekering met wintersportdekking

 € 3 per dag (min. € 20 per pers.)

 Full Option  7% van de reissom (min. € 40 per pers.)
 > Aanvulling op bestaande annuleringsverzekering  6% van de reissom (min. € 40 per pers.)
 > Aangevuld met bijstandsverzekering voor voertuig  + € 2 per dag (min. € 20)
 > Aangevuld met vervangwagen in buitenland  + € 2 per dag (min. € 20)

 

Klik hier voor de gedetailleerde polisvoorwaarden.

 

We zetten de belangrijkste waarborgen van elke polis hier ook op een rijtje:

 

ANNULERING EN VAKANTIEONDERBREKING PRESTIGE

De terugbetaling van de annulerings/wijzigingskosten tot € 20.000 per persoon door:

 • Ziekte, ongeval of overlijden van verzekerde, partner, familielid tot de 2de graad, reisgezel, kinderoppas of beroepsvervanger
 • Hospitalisatie of overlijden van een familielid tot de 3de graad
 • Reeds bestaande ziekte, stabiel op de dag van reservering
 • Verwikkelingen tijdens de zwangerschap van verzekerde of familielied tot 1ste graad
 • Aantasting fysieke conditie die deelname aan sportieve activiteiten onmogelijk maakt
 • Oproep voor orgaantransplantatie
 • Noodzakelijke aanwezigheid van de verzekerde die een vrij of zelfstandig beroep uitoefent
 • Opzeg arbeidsovereenkomst of intrekken van vakantiedagen
 • Nieuwe arbeidsovereenkomst
 • Aanzienlijke schade aan de woning of diefstal met braak
 • Opzegging huurcontract
 • Feitelijke scheiding of echtscheiding
 • Oproep voor de adoptie van een kind
 • Oproep als getuige of jurylid bij een rechtbank of voor herkansingsexamen
 • Vertraging bij de inscheping of immobilisatie privé-voertuig voorzien voor de reis
 • Weigering van visa
 • De nodige inentingen kunnen niet worden toegediend
 • Een wilde staking op de vertrekplaats in België
 • Diefstal van de identiteitspapieren of vervoersbewijzen
 • Home of carjacking
 • ...

In geval je de reis dient te onderbreken om één van onderstaande redenen, geniet je door deze waarborg eveneens de terugbetaling tot 20.000 EUR van de niet-genoten vakantiedagen OF krijg je een waardebon verhoogd met 10% voor een andere reis, te boeken bij NORTH & AWAY:

 • Ziekte, ongeval of overlijden van verzekerde, partner, familielid tot de 2de graad, reisgezel, kinderoppas of beroepsvervanger
 • Verwikkelingen tijdens de zwangerschap van verzekerde of familielied tot 1ste graad
 • Oproep voor orgaantransplantatie
 • Noodzakelijke aanwezigheid van de verzekerde die een vrij of zelfstandig beroep uitoefent
 • Aanzienlijke schade aan de woning of diefstal met braak
 • Oproep voor de adoptie van een kind
 • Oproep als getuige of jurylid bij een rechtbank
 • Vertraging bij de inscheping of immobilisatie privé-voertuig voorzien voor de reis
 • ...

Beschik je reeds over een bestaande annuleringsverzekering (bijvoorbeeld via een kredietkaart) maar wens je deze uit te breiden met bovenstaande waarborgen? Neem dan een aanvullende annuleringsverzekering aan slechts 3.5% van de reissom.

Belangrijk: een annuleringsverzekering dient steeds te worden afgesloten binnen de 5 kalenderdagen na de boeking van de reis. Voor reizen met vertrek binnen de 30 dagen na boeking van de reis, moet de polis worden afgesloten op de datum van boeking!

 

BIJSTANDSVERZEKERING ASSISTANCE PLUS EUROPA

Deze bijstandsverzekering heeft uitgebreide waarborgen indien zich tijdens je reis ongevallen of (medische) problemen zouden voordoen met de reizigers of bagage (inclusief dekking voor alle wintersporten).

 • Medische kosten tot € 2.000.000 (geen franchise of dagbeperking)
 • Onbeperkte repatriëring bij ziekte, ongeval of overlijden
 • Nabehandelingskosten in België tot € 6.200 tot 1 jaar na het ongeval
 • Dringende terugkeer en extra retourkosten
 • Opsturen van vervangingsbagage bij vertraging van meer dan 48u
 • Terugbetaling van de skipas tot € 250 bij ongeval of ziekte in het buitenland
 • Voorschieten van geld voor onvoorziene en dringende uitgaven
 • Strafrechtelijke borgsom tot € 12.500
 • Kosten van een slotenmaker tot € 200
 • Kosten voor de dierenarts in het buitenland tot € 250
 • Tolk- en vertaalkosten tot € 125
 • Repatriëring van huisdieren in geval van vervroegde terugkeer verzekerden
 • Terugbetaling van het terugreisticket bij diefstal van de vervoersbewijzen in het buitenland
 • Onbeperkte opsporings- en reddingskosten
 • Extra verblijfs-, omboekings-, repatriërings-, en medische kosten in geval van een terroristische aanslag, natuurramp of epidemie in het land van bestemming tot € 125 per persoon per dag
 • Extra verblijfskosten wegens sluiting van het luchtruim door een natuurramp, aswolk of weersomstandigheden tot € 65 per persoon per dag
 • Medisch advies i.v.m. land van bestemming
 • Verzending van geneesmiddelen of beroepsdocumenten naar het buitenland
 • Doorgeven van dringende boodschappen aan familieleden
 • Ter plaatse brengen van een beroepsvervanger

Bijstand bagage tot € 1.250 per persoon:

 • Diefstal, beschadiging en niet-aflevering van bagage toevertrouwd aan een transportonderneming
 • Maximaal € 250 voor aankopen van eerste noodzaak bij vertraging van minimaal 12u
 • Diefstal of braak met geweld
 • Beschadiging door natuurkrachten of brand
 • Maximaal € 125 voor administratieve kosten bij diefstal of verlies van de identiteitspapieren
 • Fototoestellen, draagbaar audio- of videomateriaal, GSM, draagbare computers zijn verzekerd tot maximaal 50% van het verzekerd kapitaal (€ 625)
 • Maximaal € 250 voor het breken of diefstal van de ski's/snowboard van verzekerde
 • Beschadiging of diefstal van kampeermateriaal

Verzekering lichamelijke ongevallen tot € 12.500 per persoon:

 • Betaling van een schadevergoeding in geval van overlijden of blijvende invaliditeit na een ongeval
 • Verdubbeling van het kapitaal overlijden bij dodelijk ongeval van beide ouders

Reis je met de eigen wagen naar het buitenland? Zorg er dan ook voor dat je beschikt over een aanvullende bijstandsverzekering voor een voertuig. Voor € 2 per dag geniet je van volgende aanvullende waarborgen:

 • Onbeperkte repatriëring van voertuig en inzittenden bij diefstal, brand, ongeval of mechanische pech met herstelling van meer dan 5 werkdagen
 • Pechverhelping en sleepkosten tot € 500 en opsturen van wisselstukken
 • Hotelkosten tot € 250 per verzekerde in afwachting van de herstelling ter plaatse
 • Bewakingskosten, erelonen expert, gerechtsdeurwaarder, advocaat
 • Vervangingschauffeur
 • Optie vervangwagen in het buitenland gedurende maximaal 30 dagen = € 2 per dag extra

 

FULL OPTION VERZEKERING PRESTIGE

Deze voordeelformule combineert de twee bovenstaande (annulering + bijstand) verzekeringen en biedt tal van waarborgen:

 • Alle waarborgen zijn ook van toepassing bij wintersporten en talrijke andere sporten
 • Onbeperkte bijstand repartriëring
 • Recht op volgende forfaitaire vergoedingen:

                 - Medische kosten tot € 2.000.000 per persoon
                 - Lichamelijke ongevallen tot € 25.000 per persoon
                 - Annulering- en vakantieonderbreking tot € 20.000 per persoon
                 - Bagage tot € 2.500 per persoon

 • Volgende exclusieve waarborgen:

                 - Vertraging
                 - Burgerlijke aansprakelijkheid privé-leven
                 - Home assistance

 

ANDERE FORMULES

Naast de 3 bovenstaande verzekeringsformules kan je bij NORTH & AWAY ook terecht voor alle andere reisverzekeringen van de Europese. Zo is het mogelijk een all risk annuleringsverzekering af te sluiten waarbij je zelfs mag annuleren omwille van volgende redenen:

 • Mijn hond of kat is ziek
 • Mijn buurman/buurvrouw is overleden
 • Er woedt een orkaan op mijn bestemming
 • Mijn vriend(in) gaat ervandoor
 • Mijn kelder staat onder water
 • Mijn bedrijf is failliet
 • Eindelijk kreeg ik die lang verwachte promotie

Ben je een frequente reiziger of is de premie van de verzekering voor een individuele reis dermate hoog? Overweeg dan om een voordelige GoSafe jaarpolis van Mapfre / De Europese af te sluiten die bekroond werd tot beste jaarpolis op de Belgische markt! Ongeacht of de reis geboekt werd via NORTH & AWAY geniet je van zeer uitgebreide waarborgen.

Klik hier voor de prijsformules.

Klik hier voor de gedetailleerde polisvoorwaarden.

 

Voor meer informatie over deze en andere (aanvullende) verzekeringen kan je ons steeds contacteren. Wij zoeken samen met jou naar de meest passende verzekeringsformule.

 

 

ZEKER OP REIS

Conform art. 36 van de wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling van 16 februari 1994 en het uitvoeringsbesluit van 25 april 1997 is NORTH & AWAY door Amlin Europe NV, bijhuis België, Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel (NBB nr. 0745 – RPR 0416.056.358) verzekerd om, in geval van financieel onvermogen, zijn verplichtingen jegens de reiziger verder na te komen. Deze garantiestelling wordt begeleid door Vlaamse Solidariteit Reisgelden, een afdeling van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus.